Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ett nytt fordon försäkras och registreras i regel i bilaffären. Om du köper ett fordon av en återförsäljare som inte registrerar det, kan du göra första registreringen i Traficoms eller ditt försäkringsbolags e-tjänst eller på ett besiktningsställe som utför registreringar .

Första registrering av fordonet förutsätter att:

  • Fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning eller ett för registrering godtagbart förhandsanmälningsintyg eller intyg över enskilt godkännande har lämnats
  • Fordonet uppfyller de krav som gäller i Finland
  • Ett skrotningsintyg enligt 18 I § i avfallslagen inte har utfärdats för fordonet
  • En utredning om betalning av skatter och avgifter som hänför sig till fordonet lämnas
  • En utredning om äganderätten till fordonet och om innehavaren lämnas Trafikförsäkring har tecknats för fordonet.

En utredning om skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordon behöver inte lämnas för ett fordon som importeras av e (Extern länk)n registrerad uppgiftslämnare för bilskatt (Extern länk).

 

Uppdaterad