Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Köparen, anmäl ägarbyte för en bil, motorcykel, moped eller ett annat fordon via tjänsten. Säljaren, skapa ett certifikat för försäljningen eller gör en överlåtelseanmälan efter affären. Anmälan om överlåtelse är det smidigaste sättet att sköta allt på en gång: köparen kan registrera ägarbytet och säljaren kan avsluta sina betalningsskyldigheter som gäller fordonet.

Ägarbyte kan registreras på följande sätt:

 • Säljaren gör en överlåtelseanmälan åt köparen. Köparen kan registrera ägarbytet via tjänsten Mina ärenden eller på ett registreringsställe när en anteckning om överlåtelseanmälan som gjorts åt honom/henne finns i registret.
 • Säljaren skapar ett certifikat och ger det till köparen. Köparen kan registrera ägarbytet med certifikatet i tjänsten Mina ärenden eller på ett registreringsställe.
 • Säljaren ger köparen anmälningsdelen av det giltiga registreringsbeviset. Köparen kan registrera ägarbytet med anmälningsdelen på ett registreringsställe.
  • Om avsikten är att registrera fordonet utomlands eller på Åland, behöver köparen båda delarna av registreringsbeviset (anmälningsdelen och den tekniska delen).

Att köpa eller sälja ett begagnat fordon

1

Före affären

Säljaren

1. Gör förberedelser för att överföra äganderätten. Om du överlåter äganderätten till fordonet till köparen:

 • Genom överlåtelseanmälan

​​​​Skriv ut ett tomt överlåtelsebrev i två exemplar för försäljningen.​​​​​​​Gör överlåtelseanmälan först efter försäljningen.

 • Med certifikat

Logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa ett certifikat för fordonet. I samband med att du skapar certifikatet skriv ut ett förhandsifyllt överlåtelsebrev både för dig själv och för köparen. Du behöver inte logga in för att skriva ut ett tomt överlåtelsebrev.

 • Med registreringsbevisets anmälningsdel

Se till att anmälningsdelen är giltig. Du kan vid behov beställa ett nytt registreringsbevis via tjänsten Mina ärenden eller på ett besiktningsställe som utför registreringar. 

Skriv ut ett tomt överlåtelsebrev i två exemplar för försäljningen.

Istället för ett certifikat kan du ge köparen anmälningsdelen av det giltiga registreringsbeviset eller gör en överlåtelseanmälan. 

 • Om fordonet du säljer ska registreras utomlands eller på Åland, ska du ge köparen båda delarna av registreringsbeviset

Youtube-video: Säljare: Skapa certifikat (Extern länk) 


2. Ta med dig ett identitetsbevis när du ska genomföra affären.

Köparen

1. Kontrollera uppgifterna om fordonet 

 • Är fordonet påställt eller har det anmälts som avställt?  (Extern länk)Tänk på att man inte ens får köra hem det köpta fordonet om det är avställt. 
 • Är fordonsskatten betald?
 • Har fordonet genomgått periodisk besiktning?
 • Är det den som står som ägare i registret som säljer fordonet eller är det en person som ägaren har överlåtit fordonet till? Traficom rekommenderar att man endast köper fordon av den som står som ägare i registret.

2. Ta med dig ett identitetsbevis när du ska genomföra affären. 

2

Affären

Säljaren

1. Kontrollera köparens identitet.

2. Fyll i överlåtelsebrevet tillsammans med köparen. Behåll ett av överlåtelsebreven själv i händelse av eventuella konfliktsituationer. 

3. Ge köparen ett giltigt certifikat eller anmälningsdelen av registreringsbeviset eller gör en överlåtelseanmälan.

 • Om du använder anmälningsdelen ska du fylla i uppgifter om köpare och överlåtelsedatum innan du undertecknar den.
 • Om fordonet du säljer ska registreras utomlands eller på Åland, ska du ge köparen båda delarna av registreringsbeviset.

Köparen

1.  Kontrollera säljarens identitet.

2.. Fyll i överlåtelsebreven tillsammans med säljaren. Behåll ett av överlåtelsebreven själv i händelse av eventuella konfliktsituationer. 

3. Se till att säljaren ger dig ett certifikat eller anmälningsdelen av registreringsbeviset eller att säljaren har gjort en överlåtelseanmälan. Kontrollera certifikatets uppgifter och giltighetstid.

 • Uppgifterna i tjänsten får inte användas på ett sätt som strider mot lagen eller i sådant syfte som kan äventyra personers integritetsskydd.

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

3

Efter affären

Säljaren

1. Logga in i tjänsten Mina ärenden och gör en överlåtelseanmälan senast i denna fas

 • Genom att göra en överlåtelseanmälan säkerställer du att du inte betalar fordonsskatt eller andra avgifter för fordonet efter försäljningen. 
 • För överlåtelseanmälan behöver du köparens namn, adress samt personbeteckning eller FO-nummer. 

Youtube-video: Säljare: Gör en överlåtelseanmälan (Extern länk) 

Köparen

1. Skaffa en trafikförsäkring om fordonet är påställt.

2. Registrera ägarbytet inom sju dagar efter att den i registret angivna ägaren har överlåtit fordonet. Du kan samtidigt lägga till andra ägare och innehavare.

 • Logga in i tjänsten Mina ärenden och använd certifikatet för att anmäla ägarbytet. Om säljaren har gjort en anmälan om överlåtelse till dig med personbeteckning eller FO-nummer, behöver du inget certifikat för att registrera ägarbytet.
 • Om du istället för ett certifikat fick registreringsbevisets anmälningsdel av säljaren, ska ägarbytet registreras vid ett registreringsställe .
 • Ägarbytet ska också registreras när fordonet är avställt.
 • Om en fysisk person inte antecknas som innehavare av företagets fordon ska företaget anmäla en ansvarig användare .

Youtube video: Köpare: Gör ägarbyte med certifikat (Extern länk)
Youtube video: Köpare: Gör ägarbyte när säljaren har gjort en överlåtelseanmälan åt dig (Extern länk)

Läs mer