Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Avbrott på mobilen eller bredbandet? Abonnemanget fungerar inte som det ska? På denna sida hittar du anvisningar och tips för de flesta problem.

Har du kontaktat din operatörs kundtjänst? Kontakta alltid först din egen operatör om det blir problem. Du kan få råd och information om till exempel din terminalutrustning eller hur du kan förbättra ditt abonnemangs funktion.

Om abonnemangets funktion inte överensstämmer med det som du avtalat om med din operatör, kan det vara fråga om ett fel i kommunikationstjänsten. Traficom behandlar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan operatörer och kunder eller ersättningar.

Konsumentrådgivningen (Extern länk) kan hjälpa om du inte når samförstånd med din operatör. Bekanta dig också med konsumentrådgivningens app Reklamationstjänsten hjälper (Extern länk).

 Mitt mobilabonnemang fungerar inte inomhus

Gör så här:

Mitt mobilabonnemang eller mobila internet (t.ex. surfpinne) fungerar inte utomhus eller i terrängen

Mobilnätets täckning beror på basstationernas placering och täthet i området. Du kan kontrollera täckningen med hjälp av din operatörs täckningskarta på webben (information på finska). 

DNA, Täckning (Extern länk) (på finska)
Elisa, Täckning  (Extern länk)(på finska)
Telia, Täckning (Extern länk) (på finska)

Operatörerna är inte skyldiga att bygga ett heltäckande täckningsområde men det lönar sig ändå att berätta operatören om problem med täckningen. 

Mitt mobila internet (t.ex. surfpinne) fungerar inte inomhus

Gör så här:

Mitt fasta internet bryts och är långsamt

Gör så här:

 

Ditt mobila internet kan vara långsamt på grund av tid, plats, abonnemang och terminal.

TJÄNSTEN BITMÄTAREN.FI

Bitmätaren.fi är en avgiftsfri tjänst för alla som vill mäta hastigheten och kvaliteten på internetanslutningar. Tjänsten hjälper dig att bedöma om din nuvarande internetanslutning passar dina behov.

Förbindelsen bryts automatiskt

Kontrollera saken med din operatör. Avbrott i en fungerande bredbandsförbindelse kan bero på korta störningar i nätet. 

Operatören kan avbryta förbindelsen också av informationssäkerhetsskäl om den upptäcker att förbindelsen sänder skadlig trafik till nätet. Då det skadliga programmet har tagits bort från terminalutrustningen kan förbindelsen återställas. 

Se även sidan Störningar i nät

Jag har försökt skaffa ett abonnemang men får inte önskat abonnemang hos operatörerna (t.ex. hastighet eller teknik)

Du har rätt att få vissa fungerande grundläggande kommunikationstjänster till rimligt pris, dvs. samhällsomfattande tjänster, till ditt hem eller ditt företags verksamhetsställe. Med samhällsomfattande tjänster avses till exempel ett fast eller trådlöst telefonabonnemang och ett grundläggande bredbandsabonnemang som klarar en hastighet på 5 Mbit/s. Utbudet av anslutningar med större hastigheter sker på kommersiella grunder, och Traficom kan inte ålägga operatörerna att leverera ett snabbare abonnemang.

Operatörer får också själv välja vilka tekniska lösningar de ska använda för att genomföra telefonabonnemang och bredbandsabonnemang på 5 Mbit/s (fast eller mobilt nät) inom ramen för samhällsomfattande tjänster.

Rätten till grundläggande kommunikationstjänster, dvs. samhällsomfattande tjänster, garanterar inte att du har rätt att av operatören kräva till exempel ett mobilabonnemang i stället för ett fast telefonabonnemang eller ett fast bredbandsabonnemang i stället för mobilt bredband.  Läs mer om din rätt till grundläggande kommunikationstjänster.  

Jag har försökt skaffa ett abonnemang hos flera operatörer, men har inte fått någon offert på abonnemang

Om du har försökt skaffa ett abonnemang hos operatörerna i ditt område, men inte fått ett telefonabonnemang eller ett grundläggande (5 Mbit/s) bredbandsabonnemang till ditt hem eller ditt företags verksamhetsställe, bekanta dig med din rätt till grundläggande kommunikationstjänster .

Uppdaterad